Het inzetten van innovatieve technieken binnen de glastuinbouw

0
79

Glastuinbouw is iets ongelofelijk interessant. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die zijn verbonden aan glastuinbouw is het dan ook zo dat telers de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld het hele jaar door dezelfde gewassen te telen. Dat is extra interessant omdat steeds meer telers ervoor kiezen om zich erg specifiek op bepaalde gewassen te gaan richten. Door het creëren van optimale omstandigheden in de kas wordt er bovendien bij glastuinbouw ook voor gezorgd dat het mogelijk wordt om exact te bepalen wanneer bepaalde gewassen klaar zullen zijn. Hierdoor kan men het productieproces optimaliseren en dat zal ook het financiële plaatje alleen maar een extra duwtje in de rug geven… Toch bestaan er vandaag de dag ook nog enkele niet onbelangrijke uitdagingen met betrekking tot glastuinbouw welke alleen maar opgelost kunnen worden door het efficiënt gebruik van innovatieve technieken.

Het gebruik van rekenmodellen voor kasconstructies

In eerste instantie is het zo dat er continu moet worden gezocht naar mogelijkheden om de bouw van de kassen voor glastuinbouw te verbeteren. In het bijzonder kan er tegenwoordig worden vastgesteld dat de focus vaak komt te liggen op het realiseren van economische kasconstructies. De kennis waar verschillende bedrijven, waaronder bijvoorbeeld TNO over beschikken wordt dan overgedragen onder de vorm van rekenmodellen. Een bekend rekenmodel op dit vlak luistert naar de naam CASTA/Kassenbouw. Niet alleen moet de gedeeltelijke focus tegenwoordig komen te liggen op het realiseren van economische kasconstructies, daarnaast is het zo dat bedrijven eveneens moeten kunnen rekenen op bijstand op vlak van productontwikkeling.

De ontwikkeling van het SIOM

Specifiek voor de glastuinbouw werd er door TNO en de stichting Hortivation het zogenaamde SIOM ontwikkeld. Voor kassenbouwbedrijven is het mogelijk om gebruik te maken van deze tool tijdens het voeren van gesprekken met een potentiële investeerder of tuinder. Door gebruik te maken van SIOM kan er worden vastgesteld dat de verschillende technologieën op een rij kunnen worden gezet waardoor er een duidelijke informatievoorziening wordt gerealiseerd met betrekking tot zaken zoals de terugverdientijden en de bedrijfsresultaten. Door het inzetten van dit model is het dan ook in de praktijk mogelijk om op vlak van glastuinbouw weloverwogen investeringsbeslissingen te kunnen maken.

Het koppelen van datastromen voor duurzame glastuinbouw

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat er door kassen steeds meer datastromen worden geleverd. De toeleverende bedrijven zouden dergelijke data graag willen gaan inzetten voor het aanbieden van diensten zoals bijvoorbeeld ‘Growing as a service’. Het spreekt voor zich dat de data die voorhanden is op dit vlak een cruciale rol speelt. TNO zorgt er in de praktijk onder meer voor dat bedrijven kunnen rekenen op bijstand voor wat het verzamelen en verrijken van deze data betreft.

Het benutten van waardevolle samenwerkingsverbanden

Er kan vandaag de dag worden vastgesteld dat er binnen de wereld van de glastuinbouw verschillende innovatieve technieken bestaan die benut kunnen worden. Het is echter vooral zaak voor bijvoorbeeld kassenbouwers om deze beschikbare technieken daadwerkelijk in de praktijk te kunnen gaan toepassen. Daar kan een bedrijf als TNO bij helpen. Er bestaan dan ook verschillende samenwerkingsvormen die het mogelijk maken om een beroep te doen op TNO. Zijn er bepaalde problemen waar men als kassenbouwer mee wordt geconfronteerd? Dan kan er worden vastgesteld dat er ook op dat vlak samen met een organisatie als TNO kan worden toegewerkt naar het vinden van een efficiënte en interessante oplossing.

Benieuwd naar praktische oplossingen voor de glastuinbouwsector? Lees hier verder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here